Rikosasiat ja rikoksen kohteeksi joutuneen avustaminen

Asianajotoimisto Juha Bang Oy hoitaa mm. liikennevahinko-, talousrikos- ja työtur-vallisuuteen liittyviä rikosasioita. Toimisto avustaa myös rikosten uhriksi joutuneiden asioita vuosien kokemuksella.

  • Rikosten uhrien avustaminen
  • Rikoksella aiheutetut henkilö- ja omaisuusvahingot
  • Vahingonkorvaukset
  • Liikennevahingot
  • Talousrikokset
  • Työturvallisuusrikokset
  • Oikeudenkäynnit

Ota yhteyttä! 

Rikosten uhrien avustaminen

Rikoksen uhrin eli asianomistajan kannattaa kääntyä asianajajan puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa jouduttuaan rikoksen uhriksi.

Asianajaja avustaa rikoksen uhria rikosilmoituksen tekemisessä, esitutkinnassa, kuulusteluissa, korvausvaatimusten laatimisessa ja oikeudenkäynneissä sekä mahdollisessa sovittelussa.

Oikeudenkäynnin jälkeen saattaa vielä olla tarpeen periä korvauksia rikoksen tekijältä tai hakea korvauksia Valtionkonttorilta.

Oikeusturvavakuutus kattaa yleensä rikoksen uhrin oikeudenkäyntikulut.

Rikoksella aiheutetut henkilö- ja omaisuusvahingot sekä vahingonkorvaukset

Rikoksen uhrilla on oikeus saada korvausta rikoksentekijältä. Korvausta voi hakea ja saada esimerkiksi rikoksen aiheuttamasta henkilövahingosta, tarpeellisista sairaanhoitokustannuksista ja muista tarpeellisista kuluista, ansionmenetyksestä, kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta tai pysyvästä haitasta, kärsimyksestä, omaisuusvahingoista ja oikeudenkäyntikuluista.

Tilapäisellä haitalla tarkoitetaan esimerkiksi kipua ja särkyä, paranevia vammoja sekä ohimeneviä mielenterveyden häiriötä. Pysyvä haitta voi olla esimerkiksi parantumaton sairaus tai kosmeettinen haitta.

Korvausvaatimuksen laatimisessa ja asian ajamisessa tuomioistuimessa kannattaa aina käyttää asiantuntevaa asianajajaa.

Oikeusturvavakuutus kattaa yleensä rikoksen uhrin oikeudenkäyntikulut myös uhrin esittäessä korvausvaatimuksia rikoksen tekijää kohtaan oikeudenkäynnissä.

Liikennevahingot

Joskus liikenteessä sattuneiden vahinkojen yhteydessä voi olla erimielisyyttä siitä, kuka on vastuussa. Toisinaan liikenteessä sattuu hyvinkin vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Myös vakuutusyhtiö voi olla kanssasi eri mieltä korvauskysymyksistä, jolloin oikeutta joudutaan ehkä käymään vakuutusyhtiötä vastaan. Tällöin kannattaa kääntyä asiantuntevan asianajajan puoleen, joka ajaa asiaasi tuomioistuimessa.

Talousrikokset

Talousrikoksista yleisimpiä lienevät veropetokset, velallisen rikokset, kavallukset ja kirjanpitorikokset.

Jos olet epäilty tai vahingonkärsijä eli asianomistaja talousrikoksissa, kannattaa yleensä mahdollisimman nopeasti kääntyä osaavan asianajajan puoleen, sillä talousrikosasiat ovat usein mutkikkaita ja hankalia. Talousrikosjutuissa on erityisen tärkeää ottaa asianajaja mukaan jo esitutkintavaiheeseen.

Työturvallisuusrikokset

Työturvallisuusrikos tarkoittaa tilannetta, jossa työnantaja tai työnantajan edustaja rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai laiminlyö niiden noudattamisen. Työnantaja voi joutua vastuuseen työturvallisuusrikoksesta, jos säädösten rikkominen johtuu tahallisuudesta tai huolimattomuudesta. Vastuu työturvallisuusmääräysten noudattamisesta voi ulottua alimmasta työnantajan edustajasta ylimpään johtoportaaseen asti.

Työnantajalla on velvollisuus valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista. Mikäli työnantaja on passiivinen eikä valvo turvallisuusmääräysten noudattamista, hän voi joutua vastuuseen pelkän laiminlyönnin perusteella. Rikoksen tunnusmerkistön täyttyminen ei välttämättä edellytä tapaturmaa tai edes vaaratilannetta, vaan pelkkä laiminlyönti riittää.

Tavallisimpia työturvallisuusrikokset lienevät teollisuus- ja rakennusalalla. Jos yrityksesi on epäiltynä rikoksesta, kannattaa asianajajan puoleen kääntyä mahdollisimman pian. Jos olet joutunut rikoksen uhriksi, sinulla voi olla oikeus vahingonkorvauksiin. Niiden tason määrittämiseksi kannattaa käyttää asianajajan asiantuntemusta.

Oikeudenkäynnit

Usein osapuolet eivät pääse sopimukseen riidan kohteesta, jolloin erimielisyydet ratkaistaan oikeudessa.

Käräjä- ja hovioikeuksissa avustajana on oltava joko Suomen Asianajajaliiton kuuluva asianajaja taikka julkinen oikeusavustaja tai lakimies, joka on saanut luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana. Lisäksi maallikot saavat edustaa itseään tai lähisukulaistaan tuomioistuimissa. Kuitenkin jos asia on monimutkainen tai jos vastapuoli on palkannut asianajajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan, kannattaa myös sinun konsultoida asiansa osaavaa asianajajaa tai lakimiestä.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook 0Jaa

Ota yhteyttä

Alla olevalla yhteydenottolomakkeella voit ottaa yhteyttä. Täytä oheiset tiedot ja kuvaile lyhyesti asiasi. Tietojen vastaanottamisen jälkeen asianajotoimisto on sinuun yhteydessä ilman velvoitteita.