Oikeudenkäynnit kaikissa tuomioistuimissa ja ylemmissä oikeusasteissa

Ainoastaan asianajat ja luvan saaneet lakimiehet ovat oikeutettuja hoitamaan asioita tuomioistuimissa. 

  • Käräjäoikeudet: riita-, rikos- ja hakemusasiat
  • Hallinto-oikeudet: valitukset valtion ja kunnan viranomaisten päätöksistä
  • Vakuutusoikeus: toimeentuloturvaa, tukia, erilaisia etuuksia, työeläkkeitä ja vahinkoon perustuvia asioita 
  • Maaoikeudet: valitukset kiinteistötoimituksista, yksityistieasioista, rajariidoista, jakotoimituksista ja korvauskysymyksistä

Ota yhteyttä!

Oikeudenkäynnit

Usein osapuolet eivät pääse sopimukseen riidan kohteesta, jolloin erimielisyydet ratkaistaan oikeudessa. Yleisiä tuomioistuimia ovat käräjä- ja hovioikeudet sekä korkein oikeus. Erityisiä tuomioistuimia ovat muun muassa hallinto-oikeudet, vakuutusoikeus ja maaoikeudet.

Yleisissä tuomioistuimissa avustajana on oltava joko Suomen Asianajajaliittoon kuuluva asianajaja taikka julkinen oikeusavustaja tai lakimies, joka on saanut luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana.

Lisäksi maallikot saavat edustaa itseään tai lähisukulaistaan tuomioistuimissa. Kuitenkin jos asia on monimutkainen tai jos vastapuoli on palkannut asianajajan tai luvan saaneen lakimiehen, kannattaa myös sinun konsultoida asiansa osaavaa asianajajaa tai lakimiestä.

Kerro meistä kavereillesi

Facebook 0Jaa

Ota yhteyttä

Alla olevalla yhteydenottolomakkeella voit ottaa yhteyttä. Täytä oheiset tiedot ja kuvaile lyhyesti asiasi. Tietojen vastaanottamisen jälkeen asianajotoimisto on sinuun yhteydessä ilman velvoitteita.